De kleine lettertjes

De kleine wilg staat ingeschreven bij de kamer van koophandel te Alkmaar.

Aanmelden voor cursussen en workshops kan alleen via de site: www.dekleinewilg.nl

Een aanmelding is alleen geldig indien je de kleine lettertjes hebt gelezen.

Zodra bekend is dat de cursus doorgaat, krijgt u per email de cursusinformatie, waarin ook het verschuldigde bedrag vermeldt staat. Dit kan dan overgemaakt worden op bankrekeningnr. NL94RABO0326807756 tnv m.c.t. van Langen, te Castricum nh, onder vermelding van de naam van de cursus. Voor de jaartraining natuurbeleving en het verdiepingsjaar kan gekozen worden om deze in maandelijkse termijnen te betalen.

Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de betreffende cursus bij de kleine wilg binnen te zijn. Indien dit niet meer mogelijk is zal je gevraagd worden op de eerste dag van de cursus het bedrag contant te betalen.

Annuleren kan alleen per email.

Annuleringen dienen in elk geval 14 dagen voor aanvang van de desbetreffende cursus of workshop bij de kleine wilg binnen te zijn. Dan pas is de annulering geldig.

Bij geldige annuleringen worden alle overgemaakte geldbedragen teruggestort worden minus 10 euro administratiekosten.

Bij ongeldige annuleringen zullen desbetreffende personen worden verzocht 100% van het totale verschuldigde bedrag te betalen.

De kleine wilg houdt zich het recht voor om cursussen en workshops te annuleren. Aangemelde deelnemers zullen een alternatieve datum voorgesteld krijgen. Als eventuele deelnemers geen kans zien een andere cursus te volgen worden alle overgemaakte geldbedragen teruggestort.

Noch de kleine wilg, nog medewerkers van de kleine wilg kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen of diefstallen die zich voor, tijdens of na een cursus of workshop voordoen.

Deelnemers zorgen zelf voor een verzekering voor de periode waarin de cursus plaatsvindt.

De kleine wilg is per email bereikbaar via: info@dekleinewilg.nl